DOCUMENTACIÓ PRODUCTES

Aqui trobarà tots els manuals i descripció tècnica dels nostres productes.

  Assecadores Industrials SSM de 18 a 26kg

ft_ssm_18_26_2018.pdf
Ficha Técnica Secadora SSM 18 a 26kg

  Calandres Murals Ø325mm Epsilon

ft_epsilon_2018.pdf
Ficha Técnica Calandra Epsilon

  Rentadora Industrial amb Barrera Sanitària DBX 36 A 70kg

  Rentadora Industrial amb Barrera Sanitària DBL70 - 225kg

Rentadora Industrial amb Barrera Sanitària DBL70 - 225kg

  Assecadores Industrials ES 9kg

ft_es_9_2018(1).pdf
Secadora Industrial 9 kg

  Assecadores Industrials ESI de 26 a 35kg

ft_esi26_35_2018.pdf
Ficha Técnica Secadoras ESI 26 a 35kg

  Corrons de Planxat PG

Corrons de Planxat PG

  Corrons de Planxat PG

Corrons de Planxat PG

  Calandres Murals Ø320mm Omega

Calandres Murals Ø320mm Omega

  Calandres Murals Ø500mm Alpha

ft_alpha_2018.pdf
Calandra mural

  Calandres Murals - Passants Ø500mm Beta

ft_beta_kappa_2018.pdf
Calandra Mural y pasante Beta

  Calandres amb Plegador Longitudinal Ø500mm Kappa

ft_beta_kappa_2016(1).pdf
Ficha Técnica Calandra con Plegador Kappa

  Calandres amb Introductor i Plegador Longitudinal Ø500mm Sigma

ft_sigma_2018(1).pdf
Ficha Técnica Calandra con Introductor SIGMA

  C-MÀQUINA DE SEC OC900

  XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

  XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

  Rentadora Industrial amb Barrera Sanitària DBX 18 a 28

Rentadora Industrial amb Barrera Sanitària DBX 18 a 28

  Rentadora SP 10kg

ft_sp10_sd10_2018.pdf
Ficha Técnica Lavadora SP 10kg

  Rentadora SP 10kg

ft_sp10_sd10_2018.pdf
Ficha Técnica Lavadora SP 10kg

  Rentadora SPC 10kg

Rentadora SPC 10kg

  Rentadora SPC 10kg

Rentadora SPC 10kg

  Assecadora SD 10kg

Assecadora SD 10kg

  Assecadora SD 10kg

Assecadora SD 10kg

  Assecadora SDC 10kg

  Assecadora SDC 10kg

  Assecadores Industrials SMX 55 - 90kg

Assecadores Industrials SMX 55 - 90kg

  Rentadora Alta Velocitat 6,5kg

  Carro de Roba Bruta

ft_carroropasucia_130(2).pdf
Ficha Técnica Carro Ropa Sucia Modelo 130

  Carro de Roba Humida

Wet line trolley_250

  Carro de Roba Humida

Wet line trolley_250

  Carro de Llenceria

ft_carrolencera_30.pdf
Carro Ropa Lencería 30
ft_carrolencera_10(1).pdf
Ficha Técnica Carro ropa lencería_ 10

  Carro de Llenceria

ft_carrolencera_30.pdf
Carro Ropa Lencería 30
ft_carrolencera_10(1).pdf
Ficha Técnica Carro ropa lencería_ 10

  Carro de Llenceria

ft_carrolencera_140.pdf
Carro Ropa Lencería 140

  Carro Prestatgeria

ft_carroestanteria_1020.pdf
Ficha técnica Carro Estanteria

  Carro Contenidor

ft_carrojaula_2100.pdf
Carro Jaula_ Ropa limpia 2100

  Carro Ergonòmic Remuntable

ft_carroremontable_25(2).pdf
Ficha Técnica Carro remontable_25
ft_carroremontable_30.pdf
Carro remontable 30
ft_carroremontable_50(1).pdf
Fichas Técnica Carro remontable_50

  Carro Ergonòmic Remuntable

ft_carroremontable_25(2).pdf
Ficha Técnica Carro remontable_25
ft_carroremontable_30.pdf
Carro remontable 30
ft_carroremontable_50(1).pdf
Fichas Técnica Carro remontable_50

  Carro Ergonòmic Remuntable

ft_carroremontable_25(2).pdf
Ficha Técnica Carro remontable_25
ft_carroremontable_30.pdf
Carro remontable 30
ft_carroremontable_50(1).pdf
Fichas Técnica Carro remontable_50

  Rentadora Industrial Alta Velocitat LFA 15 a 25 kg

Rentadora Industrial Alta Velocitat LFA 15 a 25 kg

  Rentadora Industrial Alta Velocitat LFA 40 i 57kg

ft_lfa_40_57_2018(1).pdf
Lavadora Industrial Alta Capacidad 40 kg y 57 kg

  XP8-Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat

ft_xp_8_11_14_2018(2).pdf
Lavadora Industrial Alta Velocidad 8kg, 11kg, 14 kg

  XP11 a XP28-Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 11 a 28 kg

ft_xp_8_11_14_2018(3).pdf
Lavadora Industrial 11kg y 14 kg
ft_xp_18_24_28_2018(1).pdf
Lavadora Industria 18 kg, 24 kg, y 28 kg

  XP11 a XP28-Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 11 a 28 kg

ft_xp_8_11_14_2018(3).pdf
Lavadora Industrial 11kg y 14 kg
ft_xp_18_24_28_2018(1).pdf
Lavadora Industria 18 kg, 24 kg, y 28 kg

  Rentadora Industrial Alta Velocitat LFA 85kg

ft_lfa_85_2018(1).pdf
Ficha Técnica Lavadora Alta Velocidad_LFA85

  Rentadora Industrial Alta Producció MLP 80-120kg

Rentadora Industrial Alta Producció MLP 80-120kg

  Assecadora SDH 10kg

Assecadora SDH 10kg

  Assecadores Industrials ES 11 - 17kg

ft_es_11_13_14_17_2018(1).pdf
Ficha Técnica Secadoras ES 11 a 17kg

  Assecadores Industrials ESS 6,5kg

ft_mls6_ess6_2018(1).pdf
Ficha Técnica ESS 6,5kg

  XR-Rentadora Industrial Media Velocitat 8kg

XR-Rentadora Industrial Media Velocitat 8kg

  XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

XR-Rentadora Industrial Media Velocitat

  Assecadores Industrials ESC 9kg

ft_esc_9_2018.pdf
Ficha Técnica Secadora Autoservicio ES 9kg

  Assecadores Industrials ESC 11 - 17kg

ft_esc_11_13_17_2018.pdf
Ficha Técnica Secadoras Autoservicio ESC 11 a 17kg

  HSCO-Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 9 kg

Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 9 kg

  HSCO -Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 12 a 20 kg

ft_hsco_16_20_2018.pdf
Ficha Técnica Lavadora Autoservicio XP 9 a 20

  HSCO -Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 12 a 20 kg

ft_hsco_16_20_2018.pdf
Ficha Técnica Lavadora Autoservicio XP 9 a 20

  MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 9kg

MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 9kg

  MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 12 a 20kg

MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 12 a 20kg

  MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 12 a 20kg

MSCO-Rentadora Industrial Media Velocitat 12 a 20kg

  Generador de Vapor 16 litres OC216

ft_oc216_224_226_260_2018.pdf
Ficha Técnia Generador Vapor ELECTRICO Y AUTOMÁTICO OC 216

  Generador de Vapor 24 litres OC224

ft_oc216_224_226_260_2018(1).pdf
Ficha Técnica Generador de Vapor OC 224

  Generador de Vapor 60 litres OC260

ft_oc216_260__2016(2).pdf
Ficha Técnica Generador de Vapor AUOTOMÁTICO Y ELÉCTRICO, OC 260

  Generador de Vapor 1,8 litres OC200

ft_oc200_201_203_204_2018.pdf
Ficha Técnica Generador de Vapor OC 200

  Generador de Vapor 5 litres OC201

ft_oc200_201_203_204_2018(1).pdf
Ficha Técnica Generador Vapor AUTOMÁTICO Y ELECTRICO para dos planchas OC 201

  Generador de Vapor Mini 5 litres OC203

ft_oc200_201_203_204_2018(2).pdf
Ficha Técncia Generador de vapor OC 203

  Generador de Vapor 5 litres OC204

ft_oc200_201_203_204_2018(3).pdf
Ficha Técnica Generador de Vapor ELÉCTRICO OC 204

  Planxa OC100

ft_oc100_2018.pdf
Plancha Eléctrica Vaporizante OC 100

  Taula de Planxat Aspirant OC302

ft_oc302_2018.pdf
Ficha Técnica Mesa de Planchado OC Aspirante con Caldera 302

  Taula de Planxat Aspirant, i Bufant amb Plat OC305

ft_oc305_2018.pdf
Ficha técnica Mesa Planchado Aspirante y Soplante OC305

  Taula de Planxat Aspirant OC300

ft_oc300_301_2018(1).pdf
Ficha Técnica Mesa Plegable Aspirante OC 300

  Generador i Taula de Planxat OC202

ft_oc200_201_203_204_2018(4).pdf
Ficha técnica Generador de Vapor, alimentación MANUAL OC 200
ft_oc300_301_2018.pdf
Ficha Técncia Mesa de planchado Aspirante plegable OC 300

  Generador i Taula de Planxat OC202

ft_oc200_201_203_204_2018(4).pdf
Ficha técnica Generador de Vapor, alimentación MANUAL OC 200
ft_oc300_301_2018.pdf
Ficha Técncia Mesa de planchado Aspirante plegable OC 300

  Taula de Planxat Aspirant OC301

ft_oc300_301_2018(2).pdf
Ficha Técnica Mesa Planchado Aspirante con Caldera OC 301 A

  Taula de Planxat Aspirant i Vaporizant OC304

ft_oc304_2018.pdf
Ficha Técnica Mesa Planchado Aspirante y Vaporizante OC 304

  Taula de Planxat Aspirant, OC308

  Taula de Planxat Aspirant, OC308

  Taula de Planxat Aspirant OC307

ft_oc307_2018.pdf
Ficha Técnica Mesa Planchado Aspirante OC 307

  Taula de Planxat Aspirant, Bufant i Vaporitzant OC310

ft_oc310_2018.pdf
Ficha Técnica Mesa de Planchado Aspirante, Soplante y Vaporizante OC 310

  Taula de Planxat Aspirant OC311

  Taula de Planxat Aspirant i Bufant OC312

  Cabina Llevataques OC400

ft_oc400__2016.pdf
Ficha Técnica Cabina desmanchadora OC 400

  Cabina Llevataques OC400

ft_oc400__2016.pdf
Ficha Técnica Cabina desmanchadora OC 400

  Taula Freda Llevataques OC401

  Taula Calda Llevataques OC402

ft_oc402_2018.pdf
Ficha Técnica Desmanchadora en CALOR OC 402

  Cabins OC600

ft_oc600_601_2018.pdf
Ficha Técnica Cabina Planchado OC 600 - OC 601

  Cabins OC600

ft_oc600_601_2018.pdf
Ficha Técnica Cabina Planchado OC 600 - OC 601

  Maniquí Universal OC700

ft_oc700_701_702_2018.pdf
Ficha Técnica Maniquí universal OC 700

  Maniquí OC701

ft_oc700_701_702_2016.pdf
Ficha Técnica Maniqui Vaporizador y Soplante OC 701

  Embolsadora manual mural OC 800

  Embolsadora manual mural OC 800

  Embolsadora Manual con Soporte OC 801

  Embolsadora Neumática Mural OC 802

ft_oc802_2018.pdf
Ficha Técnica Embolsadora OC 802

  Embolsadora neumática con soporte OC803

ft_oc803_2018.pdf
Ficha Técnica Embolsadora OC 803

  Embolsadora sellado en L manual OC850

ft_oc850_2018.pdf
Ficha Técnica Embolsadora Mesa OC 850

  Embolsadora Neumática sellado L OC851

ft_oc851_2018.pdf
Ficha Técnica embolsadora OC 851

  XP35 a XP60-Rentadora Inudstrial Ecològica Alta Velocitat 35 a 60 kg

Opinions
No hi ha opinions per a aquest element.
Amunt Opinió Enviar a un amic Tornar Enrere
Disseny i Desenvolupament web Im3diA comunicación.Aquesta pagina aquesta optimitzada per a navegadors Chrome, Internet Explorer 9 i Firefox 4.0.

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i optimitzar la seva navegació. Si continua navegant, considerem que accepta la nostra
política de cookies